компютри и аксесоари

Сервиз и поддръжка на компютърна техника

ИКОН поддържа гаранционно и след гаранционно всякаква компютърна и копирна техника. В поддръжката се включват консултации, подмяна на дефектирал или износен хардуер, инсталация, настройка и upgrade на софтуер, подмяна на дефектирали или износени части, смяна на консумативи - тонери, барабани и др. В зависимост от обема на поддържаната техника, нейното състояние и местоположение, се определят и цените за сервизното й обслужване.

ИКОН гарантира изпълнението на своите задължения.

Гаранционни условия

Гаранционният сервиз се извършва само при представена оригинална гаранционна карта, фактура или касова бележка. При всички останали случаи ремонтът ще бъде извършен по цени, определени в Тарифата за услуги и ремонти на сервиза на ИКОН. Всички гаранционни поръчки се обслужват с предимство пред извънгаранционните, независимо от реда им на постъпване в сервиза. Стоката се ремонтира безплатно в гаранционния период при всички случаи, освен когато:
  • Има опит за промяна на конфигурациите или схемите; използвани са некачествени консумативи; нарушен е външния вид; правен е опит за отстраняване на дефект от неоторизирани от фирма "ИКОН" ЕООД лица;
  • има поправки или промени върху фактурата или гаранционната карта
  • .
  • Повредите са причинени не по вина на доставчика, като лош транспорт, лошо съхраняване, неправилна експлоатация, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни стихии и неспазване на указанията в съпровождащата документация.
  • Проблемите са от софтуерен характер.
  • Повредите са причинени от други устройства и уреди, използвани съвместно с доставената техника. Гаранцията не покрива консумативните материали (батерии, касети, ленти, дискети и др.)
  • Не се считат за гаранционни повредите, дължащи се на механични усилия.

ВНИМАНИЕ:
Сервизът работи само с лицензиран софтуер, доставен от клиента или закупен от магазина на фирмата.