асансьорни решения

GSM Lift

GSM Lift е устройство за аварийна комуникация между пътниците в асансьора и сервизния център. Водещи фактори при неговото проектиране е то да е максимално лесно за монтаж, без нужда от допълнителни настройки и минимална цена на месечна такса към мобилните оператори. Функционалност на устройството може да бъде променена според нуждите на всеки потребител.

Устройството се състои от 2 модула , GSM комуникатор и аудио панел с индикация и изведен бутон за повикване. Комуникаторът включва и вграден акумулатор, който осигурява надеждна работа при отпадане на външното захранване на устройството. Захранването, което се използва за устройството може да бъде в границите от 9 до 35 волта изправено напрежение или от 7 до 23 волта променливо напрежение, като тока който трябва да бъде осигурен от източника е минимум 2 ампера.

Комуникаторът има 4 входа, които имат функцията да осигурят блокировка при опит за ненужното задействане на устройството и свързване със сервизния център. Два от входовете са настроени за отчитане на ниски нива на сигнал (с напрежение по-ниско от 5 волта), а два са за високи нива на сигнал ( от 10 до 96 волта). Максималното входно напрежение може да бъде до 96 волта.

Изтегли сертификата Изтегли документацията

gsm lift

gsm lift